Sobotní výtvarný workshop: Obraz a písmo / ke stálé expozici v Bílkově vile

Bílkova vila

Budova nemá bezbariérový přístup.

V horním patře vily se může nacházet současně maximálně 15 návštěvníků (s výjimkou školních a jiných organizovaných skupin – po předchozí domluvě až 30 osob).
Organizovaným skupinám nad 5 osob doporučujeme předchozí rezervaci na emailové adrese vzdelavani@ghmp.cz.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci workshopu se zaměříme na možnosti výtvarného zpracování klasického artefaktu – knihy. Hlavním inspiračním zdrojem se stane knižní tvorba, osobité písmo a grafika Františka Bílka s přesahem do výtvarného experimentu. Cílem výtvarné reflexe bude originální pojetí knižní vazby se zapojením obrazových ilustrací a dekorativního ztvárnění písma, vystihující obsah a sdělení textu. Během workshopu se účastníci seznámí s unikátním prostředím Bílkovy vily na Hradčanech a dlouhodobou expozicí věnovanou dílu vizionáře, mystika, ezoterika, náboženského myslitele a především umělce – sochaře, grafika, ilustrátora, autora užitého umění a částečně i architekta Františka Bílka (1872–1941), který ve své tvorbě kombinoval prvky secese, symbolismu, dekadence a expresionismu.