Sobotní výtvarný workshop: Koláže všedního dne / k výstavě Karel Otto Hrubý

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč
zdarma pro držitele karty GHMP Member Plus

Související výstavy
Karel Otto Hrubý: Retrospektiva

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během výtvarných workshopů budeme formálně i obsahově vycházet z vystavených děl Karla Otty Hrubého, mimořádné osobnosti české fotografie 20. století. Inspirativním tématem se pro nás stane poetika všedního dne. Nastíníme si i širší kontext období socialistického realismu, propagandy a manipulace názorů skrze umění a vizualitu. Zároveň se dotkneme i aktuálního a důležitého tématu, jímž jsou fake news. Během fotografických workshopů budeme vytvářet černobílé fotogramy a zvětšeniny v prostoru temné komory v Edukačním centru GHMP. Dalším tématem se stanou koláže, kombinující černobílé fotografie a avantgardní obrazové prvky a motivy. Dále se za použití různých výtvarných technik (např. malby v kombinaci s asambláží) zaměříme i na další oblíbená témata autora, tedy na proměny krajiny a inscenovanou realitu.