Sobotní výtvarný workshop k výročí Sametové revoluce

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

V rámci výtvarného workshopu budeme pracovat s reprodukcemi fotografií od známých autorů z rozsáhlé sbírky fotografie Galerie hlavního města Prahy, kteří zachytili ve svých fotografiích nejen události roku 1989, ale reflektovali i tísnivou atmosféru 70. a 80. let i porevoluční euforii 90. let dvacátého století. Černobílé xerokopie využijeme k tvorbě koláží a fotomontáží, které případně budeme kombinovat s kresbou, typografií a komiksem. Budeme se snažit do jednoho díla nápaditě a originálně propojit nejrůznější prvky a motivy z různých míst a situací, které se ale týkaly (buď více, nebo jen okrajově) Sametové revoluce. Pomyslně se pokusíme přenést o 30 let zpět a navrhnout dobové plakáty, slogany, transparenty a symboly.