Sobotní výtvarný workshop: Barvy tónů / k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti do 10 let 5 Kč
ostatní nad 10 let (děti, dospělí, senioři, rodiče) 20 Kč

Související výstavy
Zvuky / Kódy / Obrazy

Kontakt
Alice Lenská
T (+420) 725 811 936
E vzdelavani@ghmp.cz

Lucie Haškovcová
T (+420) 606 612 987
E edukace@ghmp.cz

Během interaktivních prohlídek a výtvarných reakcí budeme vycházet ze spojení a vzájemného prolínání zvuku a obrazu. Navážeme na princip intermediálního a interdisciplinárního pojetí umění. Vzniknou výtvarné výpovědi ve formě vizuálních a zvukových experimentů, reagujících na vystavená díla a inscenované podněty. Pomocí tvorby akustických kreseb, vizuálních partitur a abstraktní malby se budeme pokoušet vizuálně zaznamenat a vyjádřit působení zvuků a naopak – při tvorbě kolektivního díla prostřednictvím obkreslení různorodých předmětů vytvoříme vizuální partitury, které poté pomocí použitých předmětů „přehrajeme“ v čase. Dále budeme vytvářet kaligrafické záznamy hlasů ptáků, zvířat, zvuků přírodních živlů, lidí i měst. Zaměříme se např. na konfrontaci industriálních a přirozených zvuků, hluku a harmonických tónů a jejich působení na emoce.