Saša Spačal: MykoMytologie

Areál Zámku Troja (bývalá kavárna)

Vstupné

zdarma s platnou vstupenkou do Zámku Troja

16. 7. 2021 otevřeno pouze 17–18 hod

Program Biotroja Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Prague City University představuje umělkyni Sašu Spačal.

V imerzivní meditativní biotechnologické krajině MykoMytologie autorka uvažuje o tom, co říše hub nabízí ve smyslu změn způsobu našich životů. Informace snímané z mikroskopického obrazu podhoubí jsou transformovány pomocí softwarových procesů do několika vzájemně propojených obrazovek a zvukové generativní kompozice. Umělecký výzkum MykoMytologie zkoumá, jak mohou houby a jejich podzemní sítě informovat lidské druhy o behaviorálních postupech hlubšího začlenění a péče.

Biotechnologická instalace je vytvořena ze dvou čásí – MykoMytologie: TrhlinaMykoMytologie: Vytváření vzorců. Společně představují dva body v současnosti nefunkční mytologické planetární instituce – Světové propojení sítí (World Networks Entanglement).  Mykocentrická síť v instalaci MykoMytologie: Trhlina naznačuje situace, které by mohly řešit zacyklenost současnosti. MykoMytologie: Vytváření vzorců je uzel v infrastruktuře, kde umělkyně jako katalyzátor dialogu s ekosystémem hub použila svoji vlastní krev, pot a slzy. Vzniká zde obrys zvukové kartografie pro Atlas sdílené kontaminace.

Planetární život je biotechnologicky propojen. V podzemních sítích podhoubí, v jedné z infrastruktur Provázaných sítí světa zazní naléhavá myšlenka: „Nelze se vrátit k normálu, protože norma byla příčinou našich problémů.“ Protože jde o znak rozmanitosti, vokální gesta mění zacyklené mytologie informačního toku mykoskopického uzlu.

V jiné části Provázání vzniká prototyp návrhu na vznik nového uzlu v sítích, který léčitelka popisuje takto:
„Uzel infrastruktury v rámci World Networks Entanglement poskytuje epigenetické prostředí pro houbu Hericium erinaceus (korálovec ježatý). Léčitelka lidí a tvůrkyně vzorců darovala coby obětinu korálovci svou krev, pot a slzy kontaminující mycelium, jež je pomalu dávkovalo do prostředí vytvořeného houbou. Tyto látky by neměly vyvolat, nýbrž rozvíjet, zajistit a vytvářet xeno-vzory v centrálním vzoru Proudění provázání. Kontaminace, stejně jako daný uzel, se vždy vymykají kontrole; vzniká potřeba zapojit se a spolupracovat. Přání bylo do uzlu zapracováno, aby vytvářelo kartografií spolupráce a kontaminace s integrovaným mapovacím zařízením: shromažďuje mikrofotografie kontaminace, tvoří mapy a buduje neustále se vyvíjející a proměňující Atlas spolupracující kontaminace. To vše aby bylo možno nastínit vztahy, aby mohly vzniknout příběhy mnohostí, aby došlo k rozvoji metod pečování o propojování a provázání, abychom se konečně mohli orientovat ve vzorcích vnitrodruhové a mezidruhové složitosti.“

Životopis
Saša Spačal je postmediální umělkyně. Žije v Ljublani a ve svých pracích propojuje výzkum biosystémů a současné audiovizuální a zvukové umění. Navrhuje a konstruuje nástroje a vytváří multimediální instalace propojující technologie s biologickými systémy. Vystavovala a vystupovala na festivalech, jako jsou Ars Electronica, Prix Cube nebo Transmediale Festival atd. Její práce byla oceněna cenou Prix Ars Electronica Honorary Mention 2015, byla nominována na cenu Prix Cube 2016.
„Ve svém uměleckém výzkumu se zaměřuji na neustálou propojenost prostředí, kultury a planetárního metabolismu. Rozvíjením technologických rozhraní a vztahů organických a minerálních půdních látek se snažím vyjádřit podstatu posthumánní existence, zahrnující současnou mechanickou, digitální a organickou logiku biopolitiky a nekropolitiky.“

Spolupracovali
Umělkyně: Saša Spačal
Programování, počítačové zobrazení: Matic Potočnik
Zvuk, navržení softwaru: Pim Boreel
Mikrobiologie: Mirjan Švagelj
Konstrukční práce: Scenart
Videozáznamy: Tilen Sepič
Mikrofotografie mycelia: Laboratoř Tobyho Kierse (Vrije Universiteit Amsterdam)
Výroba a podpora: Projekt Atol, PIF Camp, ACE Kibla, Zone2Source, Ministerstvo kultury Slovinské republiky, Magistrát města Lublaň, Magistrát města Maribor, fond Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).

Spolupráce na výstavě v GHMP: Zuzana Pištěková a Miloš Vojtěchovský (Biotroja – Galerie hlavního města Prahy), Branislava Kuburović (Prague City University)

Série MykoMytologie vyjadřuje obdiv k dílu korálovce ježatého (Hericium erinaceus), Octavie E. Butlerové, hlívy ústřičné (Pleurotus ostreatus) a Ursuly K. Le Guinové.

www.agapea.si
www.praguecityuniversity.cz