Příběhy soch II: Poznámky k restaurování hlavního schodiště Trojského zámku – přednáška odborníka restaurátora Vojtěcha Adamce

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Vojtěch Adamec

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Monumentální schodiště propojující hlavní sál trojského zámku s přilehlou zahradou, představuje jedno z nejzajímavějších děl českého baroka. Na vzniku tohoto ojedinělého skvostu se totiž podíleli ti nejvýznamnější umělci dané doby – architekt působící ve službách tehdejšího pražského arcibiskupa, Jean Baptiste Mathey, a dvorní sochař drážďanského kurfiřta, Johann Georg Heermann.

Přednáška se bude dotýkat vztahových souvislostí architektury, sochařského díla a jejich znovuobjevování v procesu restaurování hmotné a tvůrčí struktury díla. Věnovat se budeme především podobě schodiště v proměnách času s důrazem na jeho vznik od vylomení samotného kamene až po finální dohotovení díla včetně závěrečných povrchových úprav sochařských i barevných.