Příběhy soch II: Michelangelo, Rainaldi a Bernini jako významný inspirační zdroj vrcholného baroku v Čechách

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Na již proběhlých přednáškách, na nichž jsme si představovali tvorbu Matěje Václava Jäckela, Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa nebo Matyáše Bernarda Brauna, jsme jména Michelangela, Rainaldiho a Berniniho vždy zmínili. Tentokráte si představíme tvorbu těchto velikánů podrobněji. Jejich díla porovnáme s dobovou tvorbou v Čechách a představíme konkrétní realizace, jejichž východiska spatřujeme právě v dílech těchto Italů. Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.