Příběhy soch II: Jeroným Kohl a jeho současníci

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Jeroným Kohl patří ke generaci raně barokních sochařů. Narodil se v Horním Slavkově, odkud přišel do Prahy, kde se etabloval na jednoho z předních sochařů své doby, o čemž svědčí i Kohlovo jmenování na dvorního sochaře. V jeho tvorbě se mísí tradice manýristická s nově přicházejícím realistickým pojetím baroka. Vedle dvou realizací pro Karlův most, které jsou zapsány do sbírkového fondu GHMP, se zaměříme i na jeho velmi rozsáhlou tvorbu pro císařský dvůr a pro augustiniány.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list.

Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.