Příběhy soch II: Jan Jiří Bendl a raný barok v Čechách

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Tato přednáška nás zavede k raně baroknímu sochaři Janu Jiřímu Bendlovi, jehož práce jsou také zastoupeny ve sbírce veřejné plastiky GHMP. Vedle těchto děl (Jezdecká socha sv. Václava a Svatováclavského vinařského sloupu) se zaměříme například na Mariánsky sloup ze Staroměstského náměstí, jeho rozsáhlou práci pro kostel sv. Salvátora v Praze a řadu dalších realizací. Jan Jiří Bendl byl také velmi významnou osobností cechu řezbářského a sochařského. I k této problematice se na přednášce dostaneme. Zajímavé pak bude dobové porovnání produkce umělců tvořících v Praze kolem poloviny 17. století s umělci tvořícími ve stejném období v Itálii.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.