Příběhy soch II: Colloredo-Mansfeldský palác jako významný architektonický a umělecký objekt GHMP

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

 

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Colloredo-Mansfeldský palác je objektem, který v současnosti spravuje Galerie hlavního města Prahy. Jedná se o obdivuhodný objekt, který v sobě spojuje výrazné prvky barokní a rokokové. Palác byl však vystaven na základech románské a gotické zástavby. Na přednášce pomocí bohaté obrazové prezentace představíme stavebně historický průzkum této stavby, seznámíme se s jejími nejvýznamnějšími majiteli a umělci, kteří jí vtiskli tvář. Pozornost zaměříme rovněž na ikonografický program výmalby tanečního sálu s námětem apoteózy císaře Karla VI. Výraznou část přednášky pak zaměříme na Neptunovu kašnu, jejímž autorem byl podle nejnovějších zjištění pravděpodobně Jeroným Kohl a jeho dílna.
Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.