Příběhy soch I: Svatí na Karlově mostě a jejich zobrazení ve výtvarném umění II a III

Colloredo-Mansfeldský palác

Budova nemá bezbariérový přístup

Edukační centrum

Vstupné

50 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace tereza.kucerova@ghmp.cz

Kontakt
Tereza Kučerová
externí lektorka
T (+420) 774 454 089
E tereza.kucerova@ghmp.cz

Odborný garant cyklu
Marie Foltýnová
kurátorka veřejné plastiky GHMP

Přednáší
Tereza Kučerová Zborníková

Příběhy pražských soch a sousoší – Prezentace vybraných děl ze souboru veřejné plastiky GHMP v zajímavých kontextech

Přednáška se bude věnovat tématu sochařské výzdoby Karlova mostu. Představíme si životy světců, se kterými se na mostě setkáváme. Zaměříme se na jejich ikonografii, provedeme podrobnější rozbor dané sochy a následně si ukážeme další zajímavá zobrazení, s nimiž se ve výtvarném umění v souvislosti s daným světcem můžeme setkat. Přednáška Svatí na Karlově mostě je rozdělena na tři části. V této budeme hovořit například o Sv. Augustinovi, Sv. Václavovi, Sv. Vítovi, Sv. Ivanovi, Sv. Prokopovi a řadě dalších.

Pro posluchače bude připraven doprovodný tištěný materiál s obrázky a základními fakty z přednášky. Každý účastník cyklu s alespoň 50% účastí obdrží na závěrečné přednášce v červnu 2020 pamětní list. Cyklus I. je opakujícím se cyklem shrnující základní témata ke sbírce veřejné plastiky GHMP. Cyklus II. je cyklem novým, který dále rozpracovává zajímavé náměty a zároveň reflektuje výstavní činnost GHMP týkající se veřejné plastiky.