Přednáška (v angličtině): David Rothenberg – Hudba a příroda / Od terénních nahrávek po živá vystoupení s mimolidskými hudebníky

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

koncertní sál

Vstupné

60 Kč
GoOut prodej vstupenek

David Rothenberg v přednášce představí na konkrétních příkladech svoji tvorbu, spočívající v živé improvizaci s ptáky, velrybami, brouky a sladkovodními ekosystémy.

David Rothenberg se dlouhodobě zabývá smyslem pro hudbu u představitelů zvířecí říše. Improvizoval s lyrochvosty nádhernými, zvuk svého klarinetu vysílal pod vodu, aby hrál společně se zpívajícími keporkaky, nebo se nechal pokrýt mrakem třináctiletých cikád a hrál s nimi uprostřed bílého šumu. Rothenberg na ukázkách představí svůj dosavadní hudební vývoj a s poukazem na vynikající a rozvinutý smysl pro estetiku u některých oblíbených druhů dokáže, že hudba je jev, který existuje napříč hranicemi – od lidí po zvířata a zpět. Mezi tvory, do jejichž hudebních světů vstoupíme, patří například slavík uherský, keporkak, běhulík páskovaný, cvrček, sedmnáctiletá cikáda, drozd běloocasý, lyrochvost nádherný, pěnice evropská, klešťanky velké nebo americký kůrovec.

Hudebník a filozof David Rothenberg (*1962) je autorem mnoha publikací, například Why Birds Sing, Bug Music nebo Survival of the Beautiful, které byly přeloženy do víc než jedenácti jazyků. Vydal přes třicet nahrávek, včetně One Dark Night I Left My Silent House (ECM) nebo In Wake of MemoriesThey Say Humans Exist. Vystupoval nebo nahrával s hudebníky, jako jsou Pauline Oliveros, Peter Gabriel, Ray Phiri, Suzanne Vega, Scanner, Elliott Sharp, Iva Bittová a Karnataka College of Percussion. V roce 2016 vydal nahrávku And Vex the Nightingale ve spolupráci s českou akordeonistkou a skladatelkou Lucií Vítkovou. Jeho nejnovější kniha, CD a film nesou název Nightingales in Berlin. Rothenberg působí jako řádný profesor na Technologickém institutu v New Jersey.

www.davidrothenberg.net
www.terranovamusic.net
www.nightingalesinberlin.com

Přednáška je připravena v rámci programu Bio Troja a programu Mediatéky Nadace Agosto Foundation podpořeného grantem Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s Rachot festivalem Other Music.