Parallels / Evropský festival o umění ve veřejném prostoru / 30. 9.–23. 11. 2022 / Bratislava – Vídeň – Berlín – Brusel – Lodž

Bratislava 30. 9.–5. 10. | Vídeň 6.–9. 10. | Berlín 19.–23. 10. | Brusel 27.10.–6. 11. | Lodž 18.–21. 11.

Hlavní město Praha a Galerie hlavního města Prahy se spojili s nezávislými pražskými festivaly m3 / Umění v prostoru a Landscape, které se dlouhodobě věnují umění ve veřejném prostoru, aby sdíleli své zkušenosti s realizací uměleckých intervencí a oživováním opomíjených míst. Výsledkem je evropský festival Parallels, který chce u příležitosti českého předsednictví rady EU přispět do společné diskuse o úloze současného umění ve veřejném prostoru.

Festival Parallels proběhne v pěti evropských městech, a propojí tak Prahu s Bratislavou, Vídní, Berlínem, Bruselem a Lodží. Festival má několik rovin a jednou z nich jsou vlaky a nádraží. Do Bratislavy, z Vídně a do/z Berlína jsme pro vás proto připravili zážitkové vlaky! Jedná se o umělecké intervence pro jedoucí publikum a experimentální zvukové jízdy. Cílem není pouze přesun z místa na místo, samotná cesta je cíl, prostředek k poznávání s akcentem na udržitelné cestování.

Ve všech lokalitách jsme navázali spolupráci s místními partnery a program přizpůsobili místním specifikům tak, aby byl zajímavý a přínosný pro české i zahraniční účastníky. V jednotlivých městech vzniknou dočasné umělecké intervence českých umělců na základě jejich předchozích rezidencí. Mají být reflexí místních podmínek a nabídnout nový úhel pohledu.

Mobilní verze výstavy Z galerie ven! a stejnojmenný film představí zahraničnímu publiku průřez vývoje umění ve veřejném prostoru v České republice po roce 1989. Projekce dokumentární série Umění na periferii přiblíží projekty programu Umění pro město.

Chceme sdílet naše zkušenosti a zároveň se dozvědět poznatky našich místních partnerů. Veřejný prostor vnímáme jako prostor pro komunikaci, proto budou součástí programu také diskuse a komentované prohlídky.

Festival Parallels je realizován Galerií hlavního města Prahy s podporou Hlavního města Prahy, je součástí oficiálního programu HMP v rámci předsednictví ČR v radě EU v roce 2022 a koná se pod záštitou Ministra pro evropské záležitosti doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph. D.

Kdy a kde?

Více informací a detailní program festivalu

Bratislava 30. září–5. října 2022

První festivalový vlak vyrazí 30. září v 9.12 z Hlavního nádraží v Praze. Umění je často už jen dojet z bodu A do bodu B. Jízda vlakem je sama o sobě zážitkem. Naším úkolem je cestující dovést na zahájení festivalu v Bratislavě tak, aby se jim nic nestalo. Nebráníme jim však, aby se cestou bavili a něco se i dozvěděli. A co víc? Pokusíme se třikrát změnit jejich pohled na to, proč jsou ve vlaku a proč vlastně nemohli jet sami. Po příjezdu do Bratislavy účastníky čeká další zajímavý program na celý víkend.

Festival slavnostně zahájíme 30. 9. 2022 od 19 h v Muzeu dopravy, které bude zázemím pro výstavu Z galerie ven!. K tanci a poslechu zahraje kapela Přeskopec. Součástí festivalového programu bude umělecká intervence Petry Hudcové v okolí Hlavní stanice, komentované prohlídky po umění ve veřejném prostoru v okolí bratislavského nádraží a nábřeží, workshopy pro děti v Muzeu dopravy, projekce filmové série Umění na periferii a dokumentu Z galerie ven!, diskuse zaměřená na problematiku umění ve veřejném prostoru a afterparty v Českém centru Bratislava. Během festivalu budou mít návštěvníci Muzea dopravy vstup zdarma. Kdo zůstane do neděle, může zdarma také do Galerie města Bratislavy, kde jsme pro něj v neděli připravili komentovanou prohlídku výstavy Erna monumentálna. Vlak bude 6. října pokračovat do Vídně – zájemci mohou pokračovat s námi.

Partneři: Muzeum dopravy, České centrum Bratislava, Galerie města Bratislavy, Kladenská dopravní a strojní s. r. o.

Vídeň 6.–9. října 2022

Festivalovým místem ve Vídni bude Westbahnhof v centru města, kde náš zážitkový vlak zastaví, a kolemjdoucí tak budou moci navštívit mobilní výstavu Z galerie ven!. Site-specific umělecká intervence, kterou pro Vídeň vytvořil Richard Loskot na základě své rezidence, vznikne v těsné blízkosti. Jako doprovodný program jsme pro české publikum připravili komentované prohlídky místních partnerů. Jedním z nich je instituce KÖR (Kunst im öffentlichen Raum), která se již od roku 2004 věnuje realizaci uměleckých projektů ve veřejném prostoru. Dalším je uskupení Tracing Spaces, které má na svém kontě rovněž řadu uměleckých intervencí. Ve společné diskusi, která se bude konat v Muzeu Nordwestbahnhof, budeme sdílet příklady dobré praxe. Ve stejnou dobu se ve Vídni bude rovněž konat nezávislý aktivistický festival Urbanize, věnující se eko-sociální transformaci, který doporučujeme navštívit. Součástí doprovodného projektu budou také projekce dokumentu Jana Strejcovského Z galerie ven! a minisérie Umění na periferii v Českém centru Vídeň. Festival zakončíme jízdou našeho zážitkového vlaku z Vídně do Prahy, odkud pak budeme pokračovat do další destinace, kterou je Berlín.

Partneři: KÖR, Tracing Spaces, České centrum Vídeň, Velvyslanectví ČR ve Vídni, Kladenská dopravní a strojní s. r. o., ÖBB

Berlín 19.–23. října 2022

Zážitkový vlak do Berlína bude více experimentální, společně budeme zkoumat vrstvy městské krajiny, fenomén tzv. nové divočiny a zejména zvuk. Ten se stane pojítkem zážitkové jízdy i následného programu. Site-specific instalaci pro tuto lokalitu vytvořila sochařka Dagmar Šubrtová ve spolupráci se zvukovým umělcem Peterem Cusackem. Připraven bude také workshop field recordingu, vernisáž výstavy Z galerie ven! a doprovodný program v Českém centru Berlín. Kde jinde sdílet zkušenosti z kvalitní praxe než v Berlíně? Do programu proto bude zařazena také komentovaná prohlídka revitalizovaných parků, diskuse s odborníky na téma vágního terénu a možnost jeho umělecké interpretace. Festivalový vlak vyrazí zpět do Prahy v neděli 23. října. Jste připraveni na nové smyslové zkušenosti z městské krajiny? Rezervujte si jízdenku už teď.

Partneři: České centrum Berlín, Velvyslanectví ČR v Berlíně, Artmat, Kladenská dopravní a strojní

Brusel 27. října–6. listopadu 2022

Naší destinací v Bruselu je Gare Maritime – někdejší největší evropské železniční nádraží pro přepravu zboží nacházející se v areálu Tour & Taxis, který prošel v posledních letech transformací a v současné době představuje multifunkční ekologicky udržitelnou a energeticky neutrální stavbu bez fosilií. Historií tohoto prostoru se ve své site-specific umělecké intervenci, které se uskuteční v přilehlém parku, inspiroval Tomáš Moravec. Návštěvníci Tour & Taxis budou moct navštívit výstavu Z galerie ven!. Hlavním festivalovým dnem bude sobota 5. listopadu, kdy se bude konat ve spolupráci s dalšími partnerskými organizacemi připravovaná diskuse o umění ve veřejném prostoru, komentovaná prohlídka Tomáše Moravce, projekce filmové série Umění na periferii, módní přehlídka a DJ set s Pierrem Urbanem.

Partneři: Tour & Taxis, Pražský dům v Bruselu, České centrum Brusel, Delegace hl. m. Prahy při EU, Zastoupení Jihomoravského kraje při EU, Zastoupení Plzeňského kraje při EU, Stálé zastoupení ČR při EU

Lodž 18.–21. listopadu 2022

Lodž je často neprávem opomíjené město v Polsku, které ovšem nabízí řadu zajímavostí. Jedná se o bývalé textilní centrum, které se pyšní řadou průmyslových budov. Nachází se zde také věhlasná filmová škola, kde začínali například Andrzej Wajda a Roman Polański. Lodž je rovněž známa uměním ve veřejném prostoru, zejména svými muraly. I zde chceme sdílet příklady zdařilé praxe a místnímu publiku představit výstavu Z galerie ven!. Ve Starém Kině budeme promítat stejnojmenný film, dokumentární sérii Umění na periferii a MuralArtUM. Světelnou instalaci pro Lodž vytvoří Karim Tarakji, který se svým týmem připraví také audiovizuální doprovodný program.

Partneři: OFF Piotrkowska Center, REK Foundation, Stare Kino, Łódź City Council, České centrum Varšava