online / Ze sbírek GHMP – Vladimír Havlík, Racek a Socha svobody, 1980

on-line

Pokračování série videokomentářů k uměleckým dílům ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Komentář Vladimíra Havlíka doprovází dvě videa, záznamy akcí, které vedle sebe paralelně běží představeny ve formě diptychu.

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se soustřeďuje na umění 19., 20. a 21. století a roztříděna je do pěti podsbírek (malba, plastika, kresba, grafika a nábytek). Těžiště sbírkové činnosti však leží v umění druhé poloviny 20. století, a zejména v současném umění, jež v posledních letech bohatě přispívá k rozvoji podsbírky fotografie a nových médií. V současnosti GHMP spravuje přibližně 17 000 předmětů.

video můžete shlédnout zde