online / Ze sbírek GHMP – Rudolf Sikora, z cyklu Pozemšťan I, 1996–1998

on-line

Pokračování série videokomentářů k uměleckým dílům ze sbírek Galerie hlavního města Prahy. Komentář Rudolfa Sikory k serigrafiím z cyklu Pozemšťan I.

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se soustřeďuje na umění 19., 20. a 21. století a roztříděna je do pěti podsbírek (malba, plastika, kresba, grafika a nábytek). Těžiště sbírkové činnosti však leží v umění druhé poloviny 20. století, a zejména v současném umění, jež v posledních letech bohatě přispívá k rozvoji podsbírky fotografie a nových médií. V současnosti GHMP spravuje přibližně 17 000 předmětů.

komentář Rudolfa Sikory