online / Ze sbírek GHMP – Peter Rónai, Moscow Da Da, 1986

on-line

Autorův autoportrét s nápisem „Da Da“, jenž mu překrývá oči a který v první vrstvě odkazuje ke slavnému hnutí pracujícímu s fenoménem absurdity. Není samozřejmě náhodou, že je nápis zapsán azbukou, což přináší zcela jasné politické konstatování.

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se soustřeďuje na umění 19., 20. a 21. století a roztříděna je do pěti podsbírek (malba, plastika, kresba, grafika a nábytek). Těžiště sbírkové činnosti však leží v umění druhé poloviny 20. století, a zejména v současném umění, jež v posledních letech bohatě přispívá k rozvoji podsbírky fotografie a nových médií. V současnosti GHMP spravuje přibližně 17 000 předmětů.

komentář Petra Rónaie