online / Komentář Aleny Kotzmannové k cyklu černobílých fotografií s názvem Koule (1998–2015)

on-line

„Všechny fotografie této série zobrazují tvar koule. Jednoduchý princip, avšak geometrický tvar, zachycený na fotografiích v různých místech, situacích a časových obdobích odkazuje k různým filosofickým a symbolickým výkladům – k jinému významu v různém kontextu.“

Sbírka Galerie hlavního města Prahy se soustřeďuje na umění 19., 20. a 21. století a roztříděna je do pěti podsbírek (malba, plastika, kresba, grafika a nábytek). Těžiště sbírkové činnosti však leží v umění druhé poloviny 20. století, a zejména v současném umění, jež v posledních letech bohatě přispívá k rozvoji podsbírky fotografie a nových médií. V současnosti GHMP spravuje přibližně 17 000 předmětů.

komentář Aleny Kotzmannové