online / Bio-diverzita – Akustický oceán

on-line

Bio-diverzita je kurátorovaný program v rámci projektu Bio Troja, ve kterém na omezenou dobu promítáme vybraná audiovizuální díla, která se dotýkají našeho tématu. Videa jsou zveřejňována se souhlasem autorů a opatřena průvodním textem, případně slovem. První kapitolu připravil Miloš Vojtěchovský.
Doporučujeme poslech ve sluchátkách.

Video Akustický oceán můžete shlédnout zde

Záběry na arktickou krajinu prizmatem obrazů a zvukové ekologie švýcarská umělkyně Ursula Biemann natočila na skalnatém pobřeží Lofotských ostrovů v severním Norsku. Jedinou postavou krátkého hraného dokumentu je štíhlá průzkumnice v oranžové kombinéze. Symbolizuje současný feministický koncept potřeby návratu k propojenosti člověka a planetárních ekosystémů, v tomto případě prostřednictvím využití sofistikované neinvazivní techniky.

Sledujeme, jak sámská zpěvačka a performerka Sofiu Jannok v roli mořské bioložky navazuje pomocí soustavy senzorů – hydrofonů zaměřovací paraboly a záznamových digitálních přístrojů rozhovor mezi neviditelnými bytostmi žijícími v krajině pod i nad hladinou oceánu, a jak snímané zvuky poslouchá ve sluchátkách. Zvuková stopa je obohacena o zvukové záznamy z archivů podmořských nahrávek ichtyologa Rodney Rountreeho a oceánografické sbírky institutu Discovery of Sound in the Sea při Univerzitě na Rhode Island.

Hladinu hlasitosti arktického zvukového prostředí ovlivňují různé faktory: rychlost větru a pohyby vody, praskání a tání ledovců, tedy geofonie, a bohaté a tajemné univerzum biofonie – zvuky vznikající jako důsledek migrace a komunikace mořské fauny. Dalším činitelem je antropofonie – tedy hluk, provázející lidské činnosti na pevnině i v oceánu. Posledně jmenovaný faktor je rámcovým apelem a tématem videa: nízká viditelnost v hlubokém chladném oceánu způsobuje, že zvuk je tím nejdůležitějším prostředím pro dorozumívání a navigaci zvířat. Dobrá slyšitelnost je pro život většiny hlubinných živočichů zásadní a také důležitější než viditelnost. Hluk doprovázející postupnou kolonizaci světa lidmi je – vedle zvýšení teploty, růstu kyselosti a znečištění vody mikroplasty – jednou z příčin probíhajícího vymírání mnoha druhů mořských živočichů.