On-line edukační aktivity GHMP

on-line

Kontakt
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Edukační oddělení Galerie hlavního města Prahy nabízí volně ke stažení on-line edukační listy a úkoly, doplněné o fotografie, ilustrace a videa. Jsou vhodné nejen pro učitele k podpoře a zpestření distanční formy výuky žáků a studentů v současné době uzavření škol, ale i pro rodiny s dětmi, které nyní tráví delší čas doma. Mohou ale být volnou inspirací i pro všechny ostatní cílové skupiny a věkové kategorie.

Zadání, úkoly a návody lze nejrůzněji modifikovat a variovat (tematicky, obsahově, časově, úrovní náročnosti – možnost přizpůsobit různým věkovým kategoriím). Workshopy jsou realizovatelné doma, s běžně dostupnými materiály a vybavením. Jde o pestrou škálu témat a okruhů: fotografie, veřejná plastika, animovaný film, sochařství a písmo (František Bílek), architektura (téma město), konceptuální umění atd. Východiskem jsou díla ze sbírek, expozice nebo objekty GHMP. Tyto vzdělávací materiály se postupně rozšiřují o soubory s dalším zaměřením. Zdarma jsou ke stažení zde.

Součástí nabídky pro on-line vzdělávání jsou i dvě on-line publikace – metodické příručky, které jsou zdrojem inspirace, podnětů, tipů a nápadů na výtvarné úkoly i hry.

Online edukace – metodické materiály a edukační listy