Odeur – procházka za vůněmi a pachy kulturní krajiny Troji

Troja

Sraz u dolní brány Zámku Troja.

Vstupné

zdarma

Proč existují vůně a pachy?

Jaké mají významy a jak ovlivňují fungování ekosystémů?

Zveme na procházku po krajině Troji, při které zanalyzujeme významy, důsledky a souvztažnosti pachů v této lokalitě z hlediska biologie, tvorby krajiny a urbánního prostředí. Územím vás provede biolog Jan Filip společně s architektkou Karolínou Munkovou.