Nové realismy / Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945 – tematická prohlídka pro školy

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

zastávka MHD Staroměstská 

Související výstavy
Nové realismy

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Během edukačních programů zprostředkujeme návštěvníkům interaktivní a kreativní formou výstavu, která představí moderní realistické přístupy ve výtvarném umění a fotografii v letech 1918–1945. Vysvětlíme si, co znamená pojem nové moderní realismy i jaké oblasti tvorby pod něj spadají. Zdrojem inspirace se nám stanou vystavená díla umělců a umělkyň, jejichž jedním z hlavních cílů bylo zachycování tehdejšího moderního života a jeho proměn, v souvislosti s rozvojem technologií, ženské emancipace, možností cestování, komunikace, zábavy. Zaměříme se na problematiku manipulovaného obrazu, dezinformací, propagandy, reality vs. fikce a další témat. Prostřednictvím individuální interakce s díly a jejich následné interpretace a diskuze budeme konfrontovat a komparovat mnoho úhlů pohledu účastníků programu na jednotlivá konkrétní díla.

V rámci výtvarných reakcí uplatníme kromě tradičních technik, jako je kresba a malba portrétu či zátiší, také prostorovou tvorbu, i širokou škálu experimentálních přístupů a kombinovaných technik. V rámci využití nových médií si vyzkoušíme digitální kresbu a malbu či rozličné manipulace s obrazem a fotografiemi v grafických programech na iPadech. Workshopy budou rozvíjet vizuální, informační a mediální gramotnost a podporovat kreativní a kritické myšlení.