Napříč Prahou adaptovanou – „Jaké jsou možnosti adaptačních opatření v hlavním městě?” / diskuse

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

vstup z ulice U Trojského zámku, naproti autobusové zastávce Zoologická zahrada

Vstupné

zdarma

Klimatická změna se stala realitou našich životů, téma dlouhodobé odolnosti a snížení zranitelnosti měst se již diskutuje mezi odborníky i politiky. Jakou roli hraje krajina ve městě v rámci adaptačních opatření? Je možné využít některé městské plochy pro lokální produkci potravin? Pojďme se blíže podívat, jaké má město možnosti pro posílení adaptace na klimatickou změnu.

Během večera se dozvíte, v čem spočívá přístup šetrného zemědělství v Praze, co je to permakultura, zda lze měřit hodnotu městské krajiny a jakým způsobem se každý z nás může zapojit. Jakou roli v adaptačních opatřeních hraje řeka a její niva, si ukážeme na konkrétním příkladu projektu revitalizace Trojské kotliny. K ekologickému rozměru lze přiřadit také rozměr umělecký či výchovný, jež napomáhají k rozvoji o udržitelnosti a soběstačnosti města.

Pozvání k diskusi přijali
Eva Tylová (Praha 12)
Marek Kundrata (IPR Praha)
Lucie Gallagher (Prokopská farma)
Milan Smrž (Nová Dohoda)
Miloš Vojtěchovský (GHMP – program BioTroja, Asociace MLOK)

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. Obsah projektu nemusí vyjadřovat stanoviska dárce.