Light Underground / Taneční, světelné a hudební performance

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Kurátorka: Sandra Baborovská

Projekt nazvaný Light Underground představil ve čtyřech po sobě jdoucích týdnech čtyři tanečně-světelné performance.

Sklepní prostory Domu U Kamenného zvonu skryté v srdci Prahy rozzářil během několika letních týdnů nový program Light Underground – světelné umělecké intervence s tanečními performancemi. Románské a gotické klenby tak vstoupily do dialogu se současnými uměleckými formami.

Komorní taneční představení zaměřená na světlo a pohyb, v rámci nichž se představily čtyři skupiny umělců, proběhly v pravidelném rytmu na přelomu července a srpna. Byly součástí programu Umění pro město.

Tanečnice a choreografka Dora Sulženko Hoštová, hudebník Jan Čtvrtník a světelný designer Dominik Jančík připravili technologicko-pohybovou instalaci, kterou pojmenovali Tanzometr. V neobvyklé multimediální performanci budou zkoumat vzájemné vztahy hudby, světla a tance a jejich měřitelný potenciál.
Rozhovor s Dorou Sulženko Hoštovou na ČT Art.

Britská tanečnice a choreografka českého původu Andrea Miltnerová, společně s tanečnicí Markétou Jandovou a světelným designerem Janem Komárkem, představil pohybově-obrazovou taneční fantazii. Na flétnu je doprovodí hudebnice Jana Semerádová. V jejich vizuálně pocitové skladbě na téma „tušené životy“, kterou nazvali Paměť kamene, se pokusili do prázdného středověkého sklepení navrátit genia loci. Umělci pod jeho klenbami rozehráli světlo, stíny, zvuk i ticho.
Rozhovor s Andreou Miltnerovou na ČT Art.

Narativní performance tanečnice a choreografky Nataši Novotné, světelné designerky Pavly Beranové a skladatelky, textařky a zpěvačky Vladivojny La Chia má název Pod prahy. „Náš příběh je spředen z pohybu, hudby a světla. V prostoru, kam vnější svět vstupuje jen občas. Neznámý i povědomý. Stačí sestoupit pár schodů a provedeme vás místem, které stojí po staletí, ale v každé vteřině je jedinečné,“ popsaly svou práci autorky. Vladivojna La Chia pro tuto nevšední příležitost zkomponovala novou hudbu, k níž napsala i text a během představení zpívala živě.
Rozhovor s Natašou Novotnou na ČT Art.

Marie Gourdain, francouzská výtvarnice, scénografka, režisérka a choreografka, Hana Polanská Turečková, choreografka, která se ve své tvorbě často zabývá propojováním současného tance s výtvarným uměním, a světelná designerka Zuzana Režná připravily choreografickou instalaci Unfinished system. Kompozice fungující na principu předem daného kódu a pravidel s navrženými, avšak nikdy přesně předvídatelnými vztahy, v níž vystoupí pět tanečnic a hudebník Jan Bubák, rezonuje s myšlenkami Georgese Bataille a jeho (neukončitelným) systémem nevědění. „Podstatou každé myšlenky je vždy myšlenka někoho jiného, jako je cihla ve zdi zapuštěná do širšího celku. Usilujeme o společnou stavbu, která nikdy nemůže být úplná. Její limity však mohou přinést neočekávatelné.“
Zpěv a tanec: Ema Katrovas
Tanečnice: Matylda Habartová, Adéla Voldrábová, Veronika Ghisi a Anna Šefrnová
Rozhovor se skladatelem Janem Bubákem na ČT Art. 

 

Tanzometr, Light Underground. Foto Michal Hančovský
Pamět kamene, Light Underground. Foto Pablo Kornfeld
Pamět kamene, Light Underground. Foto Pablo Kornfeld
Pod Prahy, Light Underground. Foto Michal Hančovský
Pod Prahy, Light Underground. Foto Michal Hančovský
Pamět kamene, Light Underground. Foto Jan Komárek
Pamět kamene, Light Underground. Foto Jan Komárek