Experiment kresby a zvuku II – workshop pro děti s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené / k výstavě Zvuky / Kódy / Obrazy – Akustický experiment ve vizuálním umění

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

Vstupné

děti 5 Kč
dospělí 20 Kč

Omezená kapacita, nutná rezervace jirina.belhoradska@ghmp.cz

Související výstavy
Zvuky / Kódy / Obrazy

Kontakt
Mgr. Jiřina Bělohradská
externí lektorka
T 777 942 275
E jirina.belohradska@ghmp.cz

V úvodu výtvarného workshopu proběhne interaktivní prohlídka výstavy, v rámci které se zaměříme na společné vazby hudby a malířství. Využijeme unikátní díla hudebních skladatelů Miroslava Ponce a poutavé práce od Arneho Hoška a Aloise Bílka. V navazující výtvarné dílně budeme přímo reagovat na vystavená díla. S pomocí experimentální kresby a malby se pokusíme vytvořit vizuální podobu zvuku, vizuálně a barevně znázornit hudební skladby. V další části výtvarného workshopu se budeme inspirovat dílem Hildy Pollak a seznámíme se s inspiračními zdroji antroposofií a euritmií.