Kolektiv Prádelna: Co chceme, aby v galerii bylo pro všechny lidi bez rozdílu

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma

Související výstavy
Bienále Ve věci umění 2022

Co chceme, aby bylo v galerii pro všechny lidi bez rozdílu je setkání s kolektivem Prádelna, které probíhá každé úterý v rámci výstavy bienále v Galerii hlavního města Prahy v Městské knihovně vždy od 15.00 do 18.00 po celou dobu trvání výstavy.

Kolektiv Prádelna se jednou týdně pravidelně schází, společně přemýšlí a tvoří. Místo se mění podle toho, na čem kolektiv zrovna pracuje. Po celou dobu trvání bienále mu bude pro tyto schůzky vyhrazena výstavní místnost. Návštěvníci tak budou mít příležitost kolektiv poznat a zúčastnit se tohoto setkání. Ženy v kolektivu mají zkušenosti s životem na ulici. Přály by si, aby lidé, kteří do galerie chodí, viděli, jak pracují. Chtějí, aby lidé, kteří do galerie nechodí nebo ani z různých důvodů chodit nemůžou, mohli přijít a zkusit dělat umění jako ony. Místnost v galerii se tak stane otevřenou dílnou.