Karel Otto Hrubý – tematická prohlídka pro školy

Dům fotografie

Budova má bezbariérový přístup (výtah – volejte na pokladnu T (+420) 702 283 922).

zastávka MHD Dlouhá třída

Související výstavy
Karel Otto Hrubý: Retrospektiva

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Během edukačních aktivit budeme formálně i obsahově vycházet z vystavených děl Karla Otty Hrubého, mimořádné osobnosti české fotografie 20. století. Inspirativním tématem se pro nás stane poetika všedního dne. Nastíníme si i širší kontext období socialistického realismu, propagandy a manipulace názorů skrze umění a vizualitu. Zároveň se dotkneme i aktuálního a důležitého tématu, jímž jsou fake news. Během fotografických workshopů budeme vytvářet černobílé fotogramy a zvětšeniny v prostoru temné komory v Edukačním centru GHMP. Dalším tématem se stanou koláže, kombinující černobílé fotografie a avantgardní obrazové prvky a motivy. Dále se za použití různých výtvarných technik (např. malby v kombinaci s asambláží) zaměříme i na další oblíbená témata autora, tedy na proměny krajiny a inscenovanou realitu.