Fluid rituals

Zahrady Zámku Troja

Vstupné

60 Kč
GoOut prodej vstupenek

20.00 – Co je Divoká Vltava?

Trojská kotlina s botanickou a zoologickou zahradou a Císařským ostrovem patří k největším a nejcennějším přírodním územím hlavního města Prahy. Plánované projekty Divoká Vltava a Trojské nábřeží, které v současné době vznikají v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy navrátí Vltavě kolem Císařského ostrova přírodní podobu. Úpravy zahrnující mimo jiné i protipovodňovou ochranu zoologické zahrady, umožní nárůst biodiverzity v přírodním povodňovém parku. Koryto řeky bude obohaceno o několik štěrkových ostrůvků a o „bezpečnostní průleh“ napříč Císařským ostrovem, který vytvoří rekreační plochu formovanou dvěma vodotečemi napájenými vodou z plavebního kanálu s tůněmi a brody. Průleh ukáže veřejnosti, jak přirozená podoba říčního koryta a nivní krajiny mohla před regulací v 19. století vypadat.
V úvodní diskuzi plán představí Jakub Zuzula z IPRu.

20.15 — Čajový projekt / Iva Polanecká

Zvuková performance a usrkávání čaje

Čajový ceremoniál je kontinuální dialog, který prochází celou řadou krajin.
Nápoj z listů prastarých, pozvolna rostoucích čajovníků může aktivovat řadu blokovaných senzorů. Tyto téměř sto let rostoucí stromy jsou povětšinou divoké, avšak kultivované. Díky nim se může dostavit okamžik ticha, který nás může přimět k přemítání o paměti, jež není založena na obrazech. Společnou přípravou a sdílením jediné čajové konvice usiluji o dosažení duchovního stavu nezištnosti a mírumilovnosti a zároveň chci zdůraznit, že sdílím něco, co je mi velice drahé, ale také je zcela běžnou součástí každodenního života.

Iva Polanecká (*1990) je audiovizuální umělkyně, která se zajímá o neviditelné oblasti světa. Divákovi zprostředkovává svůj vztah k přírodě, který se zrcadlí ve vnitřních a intimních emocích jedince. Ve svých pracích abstrahuje z dané skutečnosti, avšak stále ponechává prostor pro lidskou imaginaci. Často jde o zvukové site-specific instalace, zvuková díla, terénní záznamy nebo performance.

 

21.00 — Nevstoupíš dvakrát do stejné řeky / Auxig

(cca 35 min)
Audiovizuální performance mezinárodní skupiny Auxig reaguje na barokní zahradu v současném kontextu, s ohledem na změny environmentálního vnímání. Skupina obrací pozornost diváka k otázkám souvisejícím s vodou, reflektuje a zpochybňuje pojetí vody jako zkroceného živlu. Autoři ve své site-specific intervenci zdůrazňují neudržitelnost tohoto stanoviska a vnímají tento postoj jako problematický.

Vciťují se proto do perspektivy řeky a opouštějí obvyklý způsob vnímání – použité audiovizuální materiály jsou pořizovány v bezprostředním kontaktu s řekou (hydrofon, podvodní kamera). Skupina navrací řeku do prostředí zahrady pomocí terénních nahrávek a site-specific projekcí a upozorňuje tak na propojenost, závislost celého areálu na vodě divoké Vltavy.

Auxig je mezinárodní kolektiv zvukových a vizuálních umělců sídlící v Ústí nad Labem, který tvoří Petr Hanžl (CZ), Polina Khatsenka (BY), Jan Krombholz (CZ) a Barry Yuk Bun Wan (HK). Základem jeho tvorby je otevřená spolupráce, média pracující s časem a práce s konceptuálním i fyzickým prostorem, jež každý autor pojednává svým osobitým přístupem a technikou. Nejběžnější formou jejich prezentace jsou audiovizuální site specific performance, které mnohdy vyúsťují v prostorové instalace.
Mezi témata, jimž se ve své tvorbě věnují nejčastěji, patří kontext místa, akustická ekologie, terénní nahrávky, interaktivita a stírání hranic autorství.

Pořádá GHMP v rámci projektu Bio Troja ve spolupráci s IPR a Artbiom

V případě deště se akce přesune na jiný termín.