Filip Tylš: Renesance psychedelik / přednáška

Dům U Kamenného zvonu

Budova nemá bezbariérový přístup.

koncertní sál

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
John Wehrheim: Paradise Lost

Přednášku o užití psychedelik v psychiatrii přednese psychiatr a neurovědec Filip Tylš, který se věnuje pacientům s poruchami neurotického i psychotického spektra, výzkumu psychedelik a především psychedeliky asistované psychoterapii. „Na mé cestě k psychoterapii mě ovlivnily zkušenosti s různými psychedelickými látkami, potní chýší, holotropním dýcháním a rituály s ayahuaskou v tradičním kontextu.“