Ferst Dadler & Loré Lixenberg: Zahradnííííííííí republika / kontinuální performance v zahradě

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

zahrada zámku

Vstupné

zdarma

Související výstavy
Album zpomalených obrazů

Zahradníci Republiky Zahradnííííííííí zvou všechny, aby se stali občany této nově vzniklé země, kde jsou si hmyz, rostliny, květiny, lidé a předměty rovni a vzájemně propojeni. Přijďte prosím s otevřeným tělem a přineste na oslavu celou svou mysl. Neočekávejte, že budete baveni. Neptejte se, co může republika udělat pro vás, ptejte se, co můžete udělat vy pro republiku.

Dostupné bydlení, spravedlivé zaměstnání, zdravotní péče a mírumilovná společnost jsou zásadní pro přežití, ale stejně tak i kreativita, protože ta je tím, kým jsme.

Ferst Dadler a Lore Lixenberg vítají svobodu a rozmanitost dnešního scénického umění, kde již nedominují tradiční žánry. Participativní formy naopak podporují dynamické, tvůrčí vztahy a vybízejí k reflexi společenských praktik. Ve světě zatíženém zjednodušenými pohledy a přísnými kategorizacemi se performance stává prostorem pro hluboké, společné a performativní myšlení, které překračuje hranice jazyka a konvenčních definic.

Zahradníci
Ran Jiao, Jana Látalová, Loré Lixenberg, Barbora Matějková, Inga Zotova-Mikshina, Roman Zotov-Mikshin, Elia Moretti, Matěj Pour, Zden Brungot Svíteková, Lucie Vrbíková

Projekt je podpořen Ministerstvem kultury ČR