„České umělkyně nepotřebují feministických programů.” Jindřich Chalupecký a umělkyně

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Světy Jindřicha Chalupeckého

Jaký byl postoj Chalupeckého k „ženskému umění“ a proč v rámci českého kontextu na jedné straně vyzdvihoval ženy umělkyně a na straně druhé odmítal myšlenky feminismu? A jak na jeho komplikovaný vztah k umělkyním a jejich tvorbě můžeme nahlížet z perspektivy dnešní (feministické) teorie a historie umění i samotné umělecké praxe?

Role moderátorek se ujmou Tereza Jindrová a Karina Kottová.

Pozvání přijaly: Petra Hlaváčková, Marie Lukáčová a Martina Pachmanová