„Ale je to divný svět.” Politické myšlení Jindřicha Chalupeckého / diskuse

Městská knihovna, 2. patro

Budova má bezbariérový přístup.

Vstupné

zdarma ke vstupence na výstavu

Související výstavy
Světy Jindřicha Chalupeckého

Činnost Jindřicha Chalupeckého se často odehrávala v politicky turbulentních dobách. On sám umění vnímal nikoliv jako svět sám o sobě, ale ve spojitosti s životem společnosti. Jak Chalupecký k historickým událostem svého života přistupoval a s jakými politickými názory se identifikoval? Jak moc se promítaly do jeho názorů na umění a jak je dnes hodnotíme?

Moderuje: Tomáš Pospiszyl

Debatovat budou:

Milena Bartlová (UMPRUM)
Jan Bělíček (A2larm)
Zdeněk Brdek (JU)
Jan Wollner (UMPRUM)