Album zpomalených obrazů / Skladby a výtvarná díla z cyklu Nejisté situace – tematická prohlídka pro školy

Zámek Troja

Bezbariérový přístup: pouze přízemí.

Mapa areálu

zastávka MHD Zoologická zahrada – Zámek Troja

Související výstavy
Album zpomalených obrazů

Kontakt a rezervace
Edukační aktivity GHMP
T (+420) 725 811 936, (+420) 606 612 987
E vzdelavani@ghmp.cz, edukace@ghmp.cz

Cíl a smysl prohlídky

Během edukačních programů se seznámíme s prezentovanými instalacemi, přiblížíme si vystavená vizuální a akustická díla a v rámci výtvarných workshopů se jimi budeme inspirovat. Ve výstavních prostorách Zámku Troja bude představen výběr děl ze sbírek GHMP a na ně reagující nové hudební kompozice ve formě nahrávek skladeb a výběru jejich partitur. Výstava bude doplněna i o několik výtvarných děl, která vysloveně pracují se zvukem a představují tedy opačný přístup, než je vytvoření hudebního díla dle existujícího díla vizuálního. Workshopy budou realizovány na principu otevřeného ateliéru. Návštěvníci budou moci tvořit na několika kreativních stanovištích, která budou formálně i obsahově reagovat na vizuální a zvukové instalace z výstavy a další inscenované podněty. Budeme vycházet ze spojení a vzájemného prolínání zvuku a obrazu. Navážeme na princip intermediálního a interdisciplinárního pojetí umění. Zaměříme se např. na konfrontaci industriálních a přirozených zvuků, hluku a harmonických tónů a jejich působení na emoce. V rámci workshopů bude tedy možnost vytvořit si vlastní vizuální a akustické dílo, které bude možné zaznamenat ve formě digitální audiovizuální nahrávky.