Ad Astra

Troja

Sraz u dolní brány Zámku Troja.

Vstupné

zdarma

Prostřednictvím média rituálu oživuje zaniklou tradici věštění budoucnosti o svátku svatého Ondřeje, patrona rybářů.

V návaznosti na dávné zmizelé tradice se vrátíme k vodě. Na jeden podvečer symbolicky „ožije“ zrušený přívoz, který opět umožní blízké setkání s řekou.