Vyjádření GHMP k debatě v pořadu Události, komentáře

Vyjádření Galerie hlavního města Prahy k debatě na téma instalace plastik Davida Černého na fasádě rekonstruovaného obchodního domu Máj v pořadu Události, komentáře na ČT24

Praha, 20. 4. 2024

Dne 19. dubna 2024 vystoupila v pořadu Události, komentáře na programu ČT24 kolegyně Marie Foltýnová, která vede agendu veřejné plastiky v GHMP, k tématu instalace plastik Davida Černého na fasádě rekonstruovaného obchodního domu Máj. Došlo k velice vyhrocené debatě, kdy ji umělec napadal a choval se k ní neuctivě. Debata měla po odchodu obou účastníku dohru mimo kamery, kdy emoce vyvrcholily natolik, že padla hrubá slova. Jsme si vědomi, že tento způsob komunikace nepatří do veřejného média, nicméně v atmosféře útoků a nactiutrhání se dá lidsky pochopit. GHMP se tímto omlouvá divákům i umělci.

Je potřeba se vrátit k obsahu pořadu, kde byly orgány a instituce zabývající se veřejným prostorem osočeny, že soustavně brojí proti současným realizacím v historickém jádru hlavního města. Debata o nových vstupech do tohoto chráněného prostoru má být věcná a konstruktivní. V tomto případě nejde o boj mezi novým a starým, jde o to, abychom staré doplňovali novým a vhodným. Návrh Davida Černého pro fasádu Máje je pro tuto situaci nadrozměrný a působí svým zoomorfním tvaroslovím disharmonicky vůči čistým liniím postfunkcionalistické budovy obchodního domu i jeho okolí. GHMP je nově kurátorem veřejného prostoru v Praze, a proto jsou podobné záměry v centru její pozornosti. Na takto klíčových místech by mělo docházet k co nejširšímu konsensu nad zvoleným dílem, a to i v případě, že se jedná o soukromého vlastníka budovy, o jejíž fasádě je řeč. Věříme, že k takové debatě ještě dojde za mnohem klidnější atmosféry. Výročí vstupu České republiky do NATO je jistě důležitý milník pro naši zemi, snad by se našlo pro připomenutí tohoto významného kroku naší historie i jiné místo s odpovídajícím historickým kontextem.

Magdalena Juříková, ředitelka GHMP

 

TZ ke stažení zde

Kontakt pro novináře
Michaela Vrchotová
+420 725 818 721
vrchotova@ghmp.cz