Upozornění k zápůjčkám z GHMP

Dovolujeme si upozornit, že vzhledem ke stěhování a stavbě nového depozitáře bude část sbírek spravovaných Galerií hlavního města Prahy od dubna 2024 do odvolání nepřístupná – týká se to zejména podsbírky plastiky a částečně i podsbírky malby a kresby.

V případě skutečně nezbytného požadavku na zápůjčku je nutné žádost zaslat minimálně pět měsíců před zahájením výstavního projektu.

Online sbírky