Skener HD Apeiron 42 – digitalizace sbírek

V roce 2023 zakoupila Galerie hlavního města Prahy v rámci Národního plánu obnovy Skener HD Apeiron 42, který je určen pro digitalizaci zejména papírových sbírek a malířských či reliéfních děl do cca 100 x 130 cm a byl financován Evropskou unií – Next Generation EU.

Digitalizace galerijních, muzejních, archivních i knihovních sbírek je v dnešní počítačové době nezbytnou součástí všech, kteří pracují s předměty sbírkové povahy.

Práci na velkoformátovém skeneru umožňuje GHMP i spolupracujícím institucím. V současné době probíhá skenování zejména sbírky kresby, grafiky a fotografie, přičemž je možné nastavit optimální a plošné světelné podmínky, zvolit různé typy rozlišení pro různé formy prezentace naskenovaného obrázku (tisková kvalita, web aj.).

Tyto skeny jsou dále zveřejňovány na portálu GHMP Sbírky online, kde s nimi mohou pracovat badatelé i je prohlížet nejširší veřejnost.

Sbírky