OPEN CALL – Palaces of Pleasure / Historická místa v současné kultuře

Rádi bychom vás pozvali k účasti na dvoudenním kulatém stole, kde vytvoříme platformu pro sdílení zkušeností, nápadů a osvědčených postupů v oblasti využívání historických míst pro současné kulturní a společenské aktivity. Zejména vítáme všechny profesionály, kteří pracují s historickými památkami a budovami, nebo jejich spolupracovníky, protože naším cílem je přivést historické stavby k životu v kontextu moderní doby. Věříme, že historické budovy by neměly být pouze zachovávány jako statické památky minulosti, ale měly by sloužit jako dynamická místa, která zapojují a inspirují současné i budoucí generace.

Dvoudenní kulatý stůl se uskuteční 7.–8. listopadu 2024 v Praze. Organizuje jej Galerie hlavního města Prahy, instituce, jejímž hlavním cílem je shromažďovat a vystavovat moderní a současné české umění. Galerie hlavního města Prahy spravuje sedm budov, ve kterých v průběhu roku pořádá přibližně deset výstav a mnoho dalších akcí. Jednou z těchto budov je Zámek Troja, barokní palác známý svými jedinečnými kvalitami, zejména interiérovou výzdobou, architektonickými a sochařskými prvky a atmosférou přilehlé zahrady a sadu. Tato budova je široce využívána pro výstavy současného umění, představení, koncerty, natáčení a pronájmy. Povaha této budovy vyžaduje neustálou profesionální konzervační práci, což také omezuje její využití pro vystavování nejaktuálnějšího umění.

Protože se neustále snažíme učit ze svých zkušeností, přejeme si vytvořit jedinečnou příležitost pro profesionály pracující v podobných historických objektech, aby se setkali a sdíleli své poznatky a výzvy, kterým při práci s historickými budovami musí čelit. Během dvou dnů se zaměříme na zkoumání možností, jak zajistit, aby v těchto historických budovách nadále rozkvétal život, který při zachování jejich bohatého dědictví nadále udrží jejich relevanci pro současnost.

Hledáme 30minutové prezentace od profesionálů o jejich historických budovách a různých aktivitách, které v nich pořádají. Zvláště nás zajímá, jaké úspěchy a výzvy jste zažili. Chceme se dozvědět o vašich dobrých i špatných zkušenostech a o tom, co jste se z nich naučili. Sdílením těchto poznatků doufáme, že podpoříme komplexní porozumění tomu, jak efektivně spravovat a využívat historické objekty v současných kulturních a společenských kontextech.

Pro přihlášení vyplňte Google formulář s krátkým popisem vaší historické budovy nebo programů, festivalů a jiných kulturních akcí organizovaných v objektu. Uveďte jakékoli relevantní detaily o budově a vašich zkušenostech s ní. Uzávěrka přihlášek je 18. srpna. Poté vybereme 10 účastníků, abychom mohli naplnit dva dny prezentacemi a diskusemi. Součástí programu bude také prohlídka Zámku Troja. Přihlášky vyhodnotíme do konce srpna. Poté vás v případě, že váš příspěvek zvolíme, požádáme o zaslání prezentací do 13. října.

S radostí vám nabízíme příspěvek na cestovní výdaje ve výši 200 eur a úhradu dvou nocí v hotelu v Praze.

Těšíme se na vaši účast.

Upozorňujeme, že celá konference se bude konat online v angličtině.