Konference Film a audiovize v edukaci

GHMP ve spolupráci s Národním filmovým muzeem – NaFilM pořádá ve dnech 12. a 13. února 2024 konferenci pro edukátory, lektory a pedagogy, kterou finančně podpořila Rada galerií ČR.

V rámci konference v Domě U Kamenného zvonu, Colloredo-Mansfeldském paláci a Národním filmovém muzeu (NaFilm) proběhne prezentace organizací a projektů, které se zabývají propojováním výtvarného a filmového umění, audiovizuální výchovou a zapojováním nových médií do edukace.

Program:
pondělí 12.2. 10:00 – 18:00 prezentace příspěvků + 19:00 – 21:00 koncert Nauzea Orchestra s projekcí němého filmu Faust v Domě U Kamenného zvonu
úterý 13.2. 10:00 – 12:00 prohlídka výstavy Myslet filmem, 14:00 – 20:00 workshopy v Edukačním centru v Colloredo-Mansfeldském paláci, v Domě U Kamenného zvonu a v Národním filmovém muzeu NaFilm.

Prezentující:
Galerie hlavního města Prahy / Edukační oddělení
Národní filmové muzeum – NaFilM
Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu – ASFAV
Národní filmový archiv – NFA
Centrum současného umění DOX
Aeroškola
CinEd – evropský vzdělávací program v oblasti filmové výchovy
Free Cinema
Vzdělávací oddělení Paměti národa
Animánie
Sladovna Písek Animárium
Labodoble
OPAK

Moderátorem bude Pavel Bednařík, bývalý šéf Letní filmové školy, Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu a Asociace českých filmových klubů, absolvent filmové vědy a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Záznam akce zrealizují studenti FAMU.

Kapacita je téměř plná. V případě zájmu se můžete závazně registrovat na odkazu níže.

FILM A AUDIOVIZE V EDUKACI
12. 2. – 13. 2. 2024
Dům U Kamenného Zvonu, Colloredo-Mansfeldský palác, Národní filmové muzeum – NaFilm

Registrace