Sv. Vojtěch

Barokní pískovcová socha sv. Vojtěcha je dílem sochaře Jana Antonína Quitainera z doby kolem roku 1750. Socha je umístěna poblíž kbelské poutní kapličky, která byla součástí poutní cesty z Prahy do Staré Boleslavi. Světec je zobrazen v tradičním ikonografickém typu s knihou a biskupskou berlou. Sv. Vojtěch projde kompletním restaurátorským zásahem. Součástí restaurátorských prací bude rovněž i rekonstrukce architektury pod soklem sochy.