Sv. Václav

Sochu sv. Václava vytvořil podle návrhu Josefa Führicha sochař Josef Kamil Böhm. Plastika, stejně tak jednoduchý architektonický sokl, byla vytesána z jemnozrnného nehvizdského pískovce. Hotové dílo bylo na Karlův most osazeno roku 1859, a to na místě, které do té doby zůstávalo prázdné.

O restaurování památky bylo rozhodnuto z důvodu materiálového poškození, které bylo viditelné ve spodní části soklové architektury a jehož havarijní stav potvrdil před zahájením restaurátorských prací doplňující restaurátorský průzkum. Na základě nově zjištěných skutečností o stavu díla bylo rozhodnuto o nahrazení horní části hlavice podstavce pod sochou i spodní části soklu za kamenný doplněk z kvalitního jemnozrnného křemičitého pískovce. Z tohoto důvodu byla v srpnu 2022 socha i s podstavcem z místa sejmuta. Výroba kamenných doplňků a restaurování sochy probíhají v ateliéru restaurátora.