Sv. Jan Nepomucký

Klasicistní pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého ve Šporkově ulici je dílem neznámého sochaře, nejspíše ze sklonku 18. století. Postava světce s krucifixem v pravé ruce je osazena na poměrně vysokém hranolovém podstavci, na jehož čelní straně je v padlém poli znázorněn reliéf výjevu svržení sv. Jana z Karlova mostu do Vltavy. Rekonstrukční a restaurátorský zásah je nutný především z důvodu havarijního stavu čelního reliéfu