Sv. Jan Nepomucký

Socha sv. Jana Nepomuckého vznikla v dílně pražského sochaře Jana Brokoffa, nejspíše mezi léty 1709 a 1710. Posazena je na vysokém podstavci na úpatí Radničních schodů na Praze 1. Světec je typicky zpodobněn v kanonickém oděvu s krucifixem u levého ramene a zlacenou ratolestí v pravé ruce. Doprovází ho dvojice putti osazená na římse štíhlého architektonického soklu. Nejvíce poškozenou část památky je právě soklová architektura, jejíž značná část chybí a která vykazuje známky zvýšené přítomnosti solí. Během restaurování bude rekonstruován chybějící kovový atribut světce – gloriola s hvězdami.