Sousoší sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa na Karlově mostě

Monumentální mnohofigurální sousoší se sv. Vincencem Ferrerským a sv. Prokopem, na jehož soklu figurují hermovky Turka, Žida a Satana a také několik mělkých reliéfů, je dílem Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, předního pražského sochaře první poloviny 18. století. Originál sousoší byl vzhledem k havarijnímu stavu roku 2012 z mostu sejmut. O pořízení jeho kopie bylo rozhodnuto po podrobném restaurátorského průzkumu, který odhalil další vnitřní statické problémy sousoší. Restaurátorské práce na kopii sousoší začaly na jaře roku 2014 pod vedením restaurátorů Ivana Hamáčka a Vojtěcha Míči.
Původní předpokládaný termín dokončení prací na rok 2018 byl vzhledem k nepředvídaným událostem posunut. Zdržení bylo zapříčiněno pozdržením dodávky vhodného kvalitního kamene k výrobě kopií velkých figurálních statuí. Další roční odklad osazení dokončované kopie si vynutilo zahájení II. etapy opravy mostních polopilířů Karlova mostu v roce 2020. Pro tyto opravy TSK Mostní stavby požádala GHMP, aby polopilíř pod sousoším sv. Vincence Ferrerského a sv. Prokopa zůstal volný, tak aby mohly být provedeny potřebné hloubkové průzkumy a následné restaurování tohoto polopilíře bez zatížení. Další překážkou pro včasné dokončení kopie byly zdravotní komplikace hlavního restaurátora během koronavirové pandemie.
V současné době jsou restaurátorské práce před dokončením a během podzimních měsíců bude docházet k postupnému osazování hotových částí sousoší na Karlův most. Originální sousoší bude uloženo do depozitáře GHMP.