Sousoší Piety (Oplakávání Krista)

Sousoší Oplakávání Krista sochaře Emanuela Maxe nahradilo roku 1859 starší Pietu se dvěma anděly sochaře Jana Brokofa (1695). Pod bronzovým křížem, který zrcadlí kříž protějšího sousoší Kalvárie, oplakává trojice postav z kříže sňaté tělo mrtvého Krista. Horní polovina bezvládného Kristova těla spočívá na klíně sedící Panny Marie, klečící Máří Magdaléna líbá Kristovu bezvládnou pravici. Vrcholem pyramidální kompozice postav je stojící postava truchlícího sv. Jana Evangelisty.

Od června 2022 probíhají na sousoší restaurátorské práce. Cílem restaurátorského zásahu je především konzervace současného stavu památky. Kamenné sousoší bude očištěno a zbaveno všech degradovaných doplňků a chybějící části budou rekonstruovány. Během restaurátorských prací se ukázalo, že je silně poškozen dřevěný oplechovaný kříž. Poškození kříže byla tak vážná, že ho bylo nutné sejmout a nyní dochází k výrobě jeho kopie.