Sousoší Piety (Oplakávání Krista)

Sousoší Oplakávání Krista sochaře Emanuela Maxe nahradilo roku 1859 starší Pietu se dvěma anděly sochaře Jana Brokoffa (1695). Pod bronzovým křížem, který zrcadlí kříž protějšího sousoší Kalvárie, oplakává trojice postav z kříže sňaté tělo mrtvého Krista. Horní polovina bezvládného Kristova těla spočívá na klíně sedící Panny Marie, klečící Máří Magdaléna líbá Kristovu bezvládnou pravici. Vrcholem pyramidální kompozice postav je stojící postava truchlícího sv. Jana Evangelisty.

Od června 2022 probíhaly na sousoší restaurátorské práce. Cílem restaurátorského zásahu byla především konzervace současného stavu památky. Kamenné sousoší bylo očištěno a zbaveno všech degradovaných doplňků a chybějící části byly rekonstruovány. Během restaurátorských prací se ukázalo, že je silně poškozen dřevěný oplechovaný kříž. Poškození kříže byla tak vážná, že ho bylo nutné sejmout a vytvořit jeho kopii.