Sousoší muže s býkem I. a sousoší muže s býkem II.

Dvě monumentální sousoší alegorické skupiny muže a býka stojí na vysokých zděných soklech při vstupu do areálu Pražské tržnice v Praze-Holešovicích. Původní názvy sousoší zněly ApisChov a pocházejí z roku 1895. Autorem Chovu je Čeněk Vosmík, Apise pak Bohuslav Snirch.

Na jaře roku 2021 převzala Galerie hl. m. Prahy sousoší do své péče. Vzhledem k jejich celkovému špatnému stavu zahájila galerie na podzim téhož roku jejich restaurování. Sousoší byla očištěna od zčernalých minerálních krust a biologického napadení, ve spodních částech podstavců bylo nutné vyměnit na několika místech bloky kamene a nově plasticky zhotovit profily říms a povrch modelace bosáže. Restaurátorské práce byly ukončeny v červenci roku 2022.