Sousoší Cyrila a Metoděje

Sousoší se sv. Cyrilem a Metodějem vytesal mezi lety 1928 a 1938 z boháňského pískovce sochař Karel Dvořák. Na Karlův most bylo osazeno namísto staršího sousoší se sv. Ignácem (Ferdinand Maxmilián Brokoff), které se roku 1890 zřítilo do rozvodněné Vltavy. Sousoší prošlo posledním restaurátorským zásahem v roce 1999. Od té doby došlo k jeho opětovnému poničení a degradaci povrchu, včetně starších plastických doplňků. Sousoší bude zásahem navrácena jeho materiálová i vizuální celistvost, určující možnosti jeho estetického působení ve významné a exponované lokalitě NKP Karlova mostu.