Socha sv. Jana Nepomuckého u kostela sv. Jana Křtitele Na Prádle

Barokní pískovcovou sochu sv. Jana Nepomuckého při kostele sv. Jana Křtitele Na Prádle převzala Galerie hl. m. Prahy na podzim roku 2022 do své správy. Dílo z roku 1715 je v odborné literatuře připisované sochaři Michalovi Josefu Brokoffovi. Po dlouhou dobu neprocházelo přiměřenou údržbou a po převzetí jsme jeho stav zhodnotili jako havarijní.

V listopadu roku 2022 byla socha s podstavcem sejmuta a odvezena do ateliéru restaurátora. V současné době probíhá rozšířený restaurátorský průzkum, a na základě jeho výsledku proběhne v roce 2023 restaurování památky.