Sedící dívka

Plastika Sedící dívka od Lubomíra Růžičky, která byla osazena roku 1984 v prostoru sídliště Kamýk, prošla v roce 2020 restaurátorským zásahem. Socha byla očištěna, opraveny byly její poškozené části a pod sochou byl vytvořen nový sokl, který lépe odpovídá jejímu měřítku.