Mír

Alegorické sousoší Mír (také Děti s holubicí) znázorňuje dvojici dětí, dívku a chlapce. Chlapec v podřepu krmí z ruky holubici. Dílo v roce 1958 vytvořil sochař Karel Hladík. Autorem řešení dnes zmizelého kónického soklu byl architekt Richard Podzemný. Jedná se o variantu sousoší stejného námětu z Růžového sadu v Lidicích (1957), další je v Poděbradech.

Cílem restaurátorského zásahu bude rehabilitace původní koncepce díla v exteriéru. Na základě dobových fotografií a předchozích restaurátorských zpráv bude vyhotoven nový sokl, tak aby odpovídal původnímu návrhu. Součástí restaurátorského zásahu bude i diskuze o vhodném umístění díla na náměstí Svobody. Současné osazení díla pouze na základové desce, které je umístěno na betonovém základu, je pro jeho životnost a estetickou kvalitu nevyhovující.