Mariánský sloup na Hradčanském náměstí

Výpravný sochařsko-architektonický celek sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty na vrcholu a s devíti postavami světců, usazenými na zajímavě tvarovaném soklu, vznikal ve dvou fázích mezi lety 1724–1736. Práce na sloupu a jeho sochařské výzdobě započal věhlasný pražský sochař Ferdinand Maxmilián Brokoff (vrcholová socha Panny Marie Immaculaty, sochy sv. Alžběty Durynské, sv. Karla Boromejského, sv. Petra a Pavla i sv. Floriána), zbylé postavy dokončoval po Brokoffově smrti v roce 1731 zřejmě další významný pražský sochař František Ignác Weiss (sv. Jan Nepomucký, sv. Vojtěch, sv. Vojtěch, sv. Václav). Sochy byly v průběhu rekonstrukčních a restaurátorských prací ze sloupu sneseny – u některých z nich bylo rozhodnuto o nahrazení originálů kopiemi (sv. Jan Nepomucký, sv. Florián a sv. Vít, Václav a Vojtěch). V současné době jsou práce na opravě sloupu téměř dokončeny a na uprázdněná místa zbývá osadit dokončené kopie. Originály budou po restaurování umístěna do zahrady Arcibiskupského paláce.